Thomas Ryan Savage (1 OCT 1974 - )

Key Data
ID:i01304
Sex:M
Name:Thomas Ryan Savage
Born:1 OCT 1974

Birth
Date:1 OCT 1974
Place:WI, Milwaukee

Parents
Mother: Patricia Ann Christensen
Father: Thomas Savage